Danh sách câu hỏi về điều trị bệnh bướu cổ
Hỏi đáp
Sao (Sao)
Toi đi kham sieu am co ket qua .thuy phai v-11ml.thuy trai v-7ml.eo giap 2 mm.thuy giap hai ben kg đong nhat .kg tang tuoi mau.thuy trai co nhan bot bien.kich thuoc 13*6mm.kg thay phi đai hach co hai ben .ket luan ton thuong khu tru thuy giáp trai tirads.benh ly chu mo giáp lan toa.ket qua xet nghiem mau .tsh0683 tri so 0.27-42 .ft4 1.22tri so 0.8-2.7.nhu vay benh toi co ji nguy hiem chua .cam on bs (12:37 - 22-02-2019)
QUẢNG CÁO