Danh sách câu hỏi về điều trị bệnh bướu cổ
Hỏi đáp
Tuấn Anh (Tuấn Anh)
Thùy phải - Kích thước bình thường - Nhu mô cực dưới có nang bờ đều, ranh giới rõ, kích thước 7mm Thùy trái - Kích thước bình thường - Nhu mô bờ sau có vài nhân hỗn hợp bờ không đều, ranh giới tương đối rõ, kích thước lớn nhất 16x17mm Eo tuyến giáp - Kích thước bình thường, không thấy hình khối bất thường (17:06 - 14-11-2018)
Phan thi an (Phan thi an)
Chào bac sĩ e đi siêu âm bssi nói e bị bướu cổ thuy phải có khối hon hop am kỳ 24*13*10mm xung quanh có viên giảm âm ,tăng sinh mạch vùng ngoại vi và e có đi làm xét nghiệm t3 và t4;tsh thì ko có vấn đề gì nhưng e rất lo sợ vậy e nhớ bssi tu vẫn giúp e với a (11:06 - 19-10-2018)
QUẢNG CÁO